แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นไทยประยุกต์ BP09

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น

แบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับทรงไทยประยุกต์ BP09
แบบบ้านป่าตาล BP09 แบบบ้านยกสูงเล่นระดับ 2 ระดับความสูงทั้ง 1.5 เมตรและ 3 เมตร เป็นบ้านขนาดใหญ่ จำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีส่วนใต้ถุนเพื่อนั่งพักผ่อนหรือใช้จอดรถได้ 2 คัน เป็นแบบบ้านที่เน้นความสวยงามในรูปทรงที่ไม่โดดเด่น และเน้นพื้นที่ใช่สอยเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้น BP09 เป็นแบบบ้านที่เน้นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  เหมาะสำหรับสร้างในต่างจังหวัด ที่มีวิถีชีวิตความเป็นไทย สำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่

ลักษณะเด่นโดยทั่วไปของแบบบ้านชั้นเดียวเล่นระดับไทยประยุกต์ บ้านป่าตาล BP09
- มีการออกแบบให้เป็นบ้านที่คุ้มค่ากับการลงทุนปลูก เนื่องจากสามารถขยับขยายต่อเติมพื้นที่ใช้สอย ในส่วนใต้ถุนได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับสมาชิกในอนาคต
- มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็นสัดส่วนและกว้างขวางเน้นทั้งรูปทรงและประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที รวมถึงส่วนใต้ถุนนอกจากจะใช้อยู่อาศัยยังใช้จดรถยนต์ได้
- การออกแบบให้มีการเล่นระดับยกพื้นใน 2 ระดับ เพื่อแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนและใช้ประโยชน์ส่วนใต้ถุนได้อย่างคุ่มค่า 
- ออกแบบให้เจ้าของบ้านสามารถนำไปปรับเปลี่ยนส่วนพื้นที่ต่างๆได้เองอย่างหลากหลาย เช่นต่อเติมห้องเพิ่มเติมในส่วนใต้ถุนบ้าน หรือทำห้องเพิ่มในส่วนกินข้าวในบ้าน
- ออกแบบหลังคาให้เป็นหลังคาทรงปั้นหยากึ่งจั่ว ซึ่งมีข้อในด้านการรับแรงประทะจากลบและฝน และสามารถระบายความร้อนใต้หลังคาได้ดี

รหัสแบบบ้าน : BP09

ขนาดตัวบ้าน : กว้าง 19 เมตร ลึก 13 เมตร

พื้นที่ใช้สอย : พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 180 ตร.ม (ไม่รวมพื้นที่ใต้ถุน)

จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถใต้ถุน ห้องครัว ห้องรับแขก  

งบประมาณก่อสร้าง : เริ่มต้นประมาณ 1.9 ล้าน  ทั้งนี้ ขึ้่นอยู่กับการเลือกใช้เกรดวัสดุก่อสร้าง จังหวัดที่สร้าง และกำไรที่ผ้รับเหมาคิด

ราคาแบบบ้าน : 5,000 บาท (สั่งซื้อแบบบ้านคลิ๊ก) ปล.ทางบ้านป่าตาลไมไ่ด้รับสร้างบ้าน แต่จะมีฐานข้อมูลผู้รับเหมาทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เมื่อท่านซื้อแบบจากเราไป

แบบบ้านป่าตาลBP09

แปลนบ้านชั้นเดียวยกพื้น

แปลนบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียวยกพื่นBP09

หมายเหตุ : การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เตียง ต่างๆนั้นเป็นเพียงตัวอย่าง ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม